Esma-i Hüsna - Kur'an #1

Ayetlerde geçen Allah (c.c.) isimleriel-A’lâ (en yüce, en şerefli),

el-A’lem (her şeyi en iyi bilen),

el-Alî (şanı, şerefi, izzeti ve kudreti yüce olan),

el-Âlim (bilen, anlayan, tanıyan),

el-Alîm (her şeyi çok iyi bilen),

el-Âhir (varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî),

el-Akrab (bilmesi, görmesi, duyması, haberdâr olması ve yardım etmesi açısından insanlara en yakın olan),

el-Azîm (zatı, isim, sıfat ve fiilleri itibariyle pek ulu, büyük, yüce),

el-Azîz (üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli, melik),

el-Bâri’ (yaratan, örneği olmadan varlıkları îcat eden),


1 - 2 - 3 - 4
Copyright 2023.