Esma-i Hüsna - Kur'an #10

Ayetlerde geçen Allah (c.c.) isimlerien-Nâsır (yardım eden),

en-Nesîr (çok yardım eden, sürekli yardım eden),

er-Râfi’ (peygamber ve mü’minlerin itibar, şan ve şereflerini artıran, göğü yükselten),

er-Rahîm (çok merhametli),

er-Rahmân (çok merhametli),

er-Rakîb (insanların hâllerini, sözlerini, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, haberdar olan, murakabe edip koruyan),

er-Raûf (çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyan),

er-Rezzâk (bol nimet, maddî ve manevî rızık veren),

Sâdık(ûn) (söz, iş, va’d ve va’îdinde doğru olan, her sözünü ve va’dini yerine getiren),

es-Samed (her şeyin kendisine muhtaç olduğu, yöneldiği, her dilek ve isteğin mercii; hiç eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan ulu, şanlı, dosdoğru, âdil ve güvenilir olan)


1 - 2 - 3 - 4
Copyright 2023.