Esma-i Hüsna - Kur'an #11

Ayetlerde geçen Allah (c.c.) isimleries-Selâm (eksiklik, acizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan kullarına güven ve selamet veren),

es-Semî’ (her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyan)

Şâhid(în) (bilen, muttali olan, her şeye tanık olan),

eş-Şâkir (verdiği nimetlere şükreden ve çalışan kimseyi ödüllendiren),

eş-Şefî’ (mü’minlerin yâr ve yardımcısı, azap ve sıkıntılardan koruyucusu olan),

eş-Şehîd (her şeye muttali olan, gören, bilen, haberdâr olan, her yerde hazır nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe eden),

eş-Şekûr (ibadet eden kullarının mükâfatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendiren),

eş-Şey (var olan, mevcut),

et-Tevvâb (sürekli tövbeleri kabul eden),

el-Vâhid (zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan)


1 - 2 - 3 - 4
Copyright 2023.