Esma-i Hüsna - Kur'an #2

Ayetlerde geçen Allah (c.c.) isimleriel-Basîr(aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi gören),

el-Bâtın (mâhiyeti akıl ile idrâk olunamayan, hayal ile tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilen),

el-Berr (iyilik eden, çok lütufkâr, çok merhametli, çok şefkatli),

Câ’ılûn (yaratan, vâr eden, bir varlıktan başka bir varlık yapan),

el-Cebbâr (emir ve yasaklarını, hüküm ve kararlarını kullarına yaptırmaya gücü yeten, azgın ve zalimleri kahredici, dertlere derman olan, yaraları sarıp onaran, yaratıklarının hâllerini düzelten),

el-Ebkâ (verdiği nimetler sürekli ve hep kalıcı olan),

el-Ehad (eşi, benzeri ve ikincisi bulunmayan bir tek, yegâne),

el-Ekrem (en çok ikram eden),

el-Evvel (öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîm tek varlık),

Fâil(ûn) (yapan, yaratan, vâr eden


1 - 2 - 3 - 4
Copyright 2023.