Esma-i Hüsna - Kur'an #3

Ayetlerde geçen Allah (c.c.) isimleriel-Fettâh (iyilik kapılarını açan, en âdil hüküm veren)

el-Ğaffâr (çok affeden, çok bağışlayan, günah ne kadar çok olursa olsun yine bağışlayan),

el-Ğafûr (çok affeden, çok bağışlayan),

el-Ğanî (zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan),

el-Habîr (her şeyden haberdar olan, gizli aşikâr her şeyi bilen, haber veren),

el-Hâdi’ (hile yapanları cezalandıran)

el-Hâdî (hidayet eden, doğru yolu gösteren),

el-Hafî (çok ikram eden, son derece iyilik ve lütuf sahibi, her şeyi bilen, duaları kabul eden)

Hâfiz(ûn) (koruyup gözeten),

el-Hafîz (varlıkları yok olmaktan koruyan),


1 - 2 - 3 - 4
Copyright 2023.