Esma-i Hüsna - Kur'an #4

Ayetlerde geçen Allah (c.c.) isimleriel-Hakîm (hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan),

el-Hâkim (hükmeden, karar veren, haklıyı haksızı ayıran),

el-Hakem (hüküm veren, son kararı veren),

el-Hakk (varlığı, ilâh ve rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, âdil),

el-Halîm (çok sakin, hemen öfkelenmeyen, acele etmeyen, teenni ile hareket eden),

el-Hallâk (mükemmel yaratan, devamlı yaratan),

el-Hasîb (insanlara yeten, insanların yaptıklarını koruyup hesaba çeken),

Hâsib(în) (insanları sorgulayan, hesaba çeken),

el-Hayr (hayırlı olan, faydalı olan, iyilik eden),

el-İlâh (ma’bûd, Tanrı)


1 - 2 - 3 - 4
Copyright 2023.