Esma-i Hüsna - Kur'an #5

Ayetlerde geçen Allah (c.c.) isimleriel-Kadîr (çok güçlü, çok kuvvetli, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen),

el-Kâdir (güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten),

el-Kâfî (kullarına yardım eden, vekil olan, yol gösteren,

yaptıklarını bilen, gören, haberdar olan ve hesaba çeken), el-Kahhâr (yenilmeyen, daima galip gelen),

el-Kâhir (galip gelen, zelil eden, güçlü, her şeyi kuşatan,

yaratıklarını dilediği gibi yöneten), el-Kâim (varlıkları görüp gözeten, koruyan, yöneten),

el-Karîb (af, mağfireti, rahmeti, bilmesi, görmesi ve duyması itibariyle kullarına yakın olan),

el-Kâşif (azap, sıkıntı, bela ve dertleri gideren),

Kâtib(ûn) (insanların yaptıklarını yazan),

el-Kavî(kuvvetli, kudretli, her şeye gücü yeten)


1 - 2 - 3 - 4
Copyright 2023.