Esma-i Hüsna - Kur'an #7

Ayetlerde geçen Allah (c.c.) isimleriel-Metîn (çok kuvvetli, çok dayanıklı, acizliği, za’fiyeti ve gevşekliği olmayan),

el-Mevlâ (dost, yardımcı, görüp gözeten),

Mu’azzib(în) (suç işleyenleri, zalimleri, günahkârları cezalandıran),

el-Mu’ızz (izzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şerefli kılan, aziz yapan),

el-Muhric (bir şeyi açığa çıkaran, bir varlıktan başka bir varlık var eden, gizli şeyleri ortaya çıkaran),

el-Muhît (ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatan, her şeye muttali olan),

el-Mukît (her şeye gücü yeten, rızık veren, yapılanları bilen, koruyan, mükâfat veren),

el-Muktedir (güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan),

el-Musavvir (yaratıklara şekil ve özellik veren),

Mûsi(’ûn) (gökleri genişleten)


1 - 2 - 3 - 4
Copyright 2023.