Esma-i Hüsna - Kur'an #8

Ayetlerde geçen Allah (c.c.) isimleriel-Mübîn (varlığı aşikâr olan, hakkı ızhar eden, gerçeği beyan eden),

Mübrim(ûn) (hile ile kötülük yapmaya karar verenleri bilen, onların bu kötülüklerini boşa çıkran, onları kesin olarak cezalandıran),

Mübtelî(n) (deneyen, imtihan eden, gizli olanları açığa çıkaran),

el-Mücîb (duaları, istekleri, dilekleri kabul eden, ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları gideren),

el-Müheymin (insanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten),

el-Mühlik (isyan eden, azan, günaha dalan ve zulmeden fert ve toplumları helâk eden),

el-Mü’min (yaratıklarına güven veren),

el-Müneccî (sıkıntı, bela ve azaptan kurtaran),

el-Münezzil (nimet veren, su, sekînet, melek, kitap ve peygamber indiren),

el-Münîr (ışık veren, aydınlatan)


1 - 2 - 3 - 4
Copyright 2023.