Esma-i Hüsna - Kur'an #9

Ayetlerde geçen Allah (c.c.) isimleriMünşi’(ûn) (îcat eden, inşa eden, yapan, örneksiz olarak yaratan),

Müntekım(ûn) (suçluları cezalandıran),

Münzil(în) (melek, kitap, su ve sekînet indiren, nimet veren),

Münzir(în) (kullarına fayda ve zarar veren şeyleri bildiren; inkâr ve isyan edenlerin âkibetinin kötü olduğunu haber vererek onları bu davranışlardan sakındıran ve azabı ile korkutan),

Mürsil(în) (vahiy, peygamber, bol yağmur, aşılayıcı rüzgâr, koruyucu melek, âsiler için yıldırımlar ve âfetler gönderen),

el-Müste’ân (kendisinden yardım istenen, kendisine sığınılan),

Müstemi(ûn) (sesleri işiten, duyan),

el-Müte’âl (aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan),

el-Mütekebbir (ihtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu),

el-Müteveffî (yaratıkların canlarını alan)


1 - 2 - 3 - 4
Copyright 2023.